Karlshamns kommun

Timo Viippola

  • Timo Viippola
  • Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna Parti:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Omsorgsnämnden Ersättare