Karlshamns kommun

Kristofer Borvall

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Valnämnden 1:e vice ordförande