Karlshamns kommun

Per-Ola Mattsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Stadsvapnet i Karlshamn AB 1:e vice ordförande
Kommunstyrelsen Ordförande
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot
Krisledningsnämnd Ordförande
Kreativum i Blekinge AB Ordförande