Karlshamns kommun

Jörgen Englin

  • Jörgen Englin
  • Socialdemokraterna Socialdemokraterna Parti:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Familjerättsnämnd Cura Ersättare
Direktion Cura Ersättare