Karlshamns kommun

Ankie Boklund

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Nämnden för arbete och välfärd Ledamot
Nämnden för arbete och välfärds individutskott Ledamot