Karlshamns kommun

Stefan Österhof

  • Stefan Österhof
  • Socialdemokraterna Socialdemokraterna Parti:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Direktion Cura Ersättare