Karlshamns kommun

Andreas Saleskog

Bild på Andreas Saleskog

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Krisledningsnämnd Ersättare
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunfullmäktige Ersättare
Karlshamnsfastigheter AB Ordförande
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare