Karlshamns kommun

Andreas Saleskog

Bild på Andreas Saleskog

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ersättare
Krisledningsnämnd Ersättare
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare
Karlshamnsfastigheter AB Ordförande