Karlshamns kommun

Therese Åberg

  • Therese Åberg
  • Moderaterna Moderaterna Parti:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Direktion Cura Ledamot
Familjerättsnämnd Cura 1:e vice ordförande