Karlshamns kommun

Mats Dahlbom

Bild på Mats Dahlbom

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Delegationen för utdelning av stipendium till Unga ledare Ordförande
Delegationen för utdelning av Alice Tegnér-stipendiet Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande
Teknik- och fritidsnämnden Ordförande
Kommunstyrelsens arbetsutskott 1:e vice ordförande
Krisledningsnämnd 1:e vice ordförande
Delegationen för utdelning av ungdomsledarstipendiet Ledamot