Karlshamns kommun

Mats Dahlbom

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott 1:e vice ordförande
Teknik- och fritidsnämnden Ordförande
Krisledningsnämnd 1:e vice ordförande