Karlshamns kommun

Mats Dahlbom

Bild på Mats Dahlbom

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande
Teknik- och fritidsnämnden Ordförande
Delegationen för utdelning av Alice Tegnér-stipendiet Ledamot
Krisledningsnämnd 1:e vice ordförande
Delegationen för utdelning av ungdomsledarstipendiet Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott 1:e vice ordförande
Delegationen för utdelning av stipendium till Unga ledare Ordförande