Karlshamns kommun

Magnus Gärdebring

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot
Kommunstyrelsen 2:e vice ordförande
Krisledningsnämnd 2:e vice ordförande
Kreativum i Blekinge AB Ledamot