Karlshamns kommun

Magnus Gärdebring

Bild på Magnus Gärdebring

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kreativum i Blekinge AB Ledamot
Krisledningsnämnd 2:e vice ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot
Delegationen för utdelning av stipendium till Unga ledare Ledamot
Delegationen för utdelning av ungdomsledarstipendiet Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot
Delegationen för utdelning av Alice Tegnér-stipendiet Ledamot
Kommunstyrelsen 2:e vice ordförande