Karlshamns kommun

Malin Månsson

  • Malin Månsson
  • Socialdemokraterna Socialdemokraterna Parti:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Direktion Cura 1:e vice ordförande
Familjerättsnämnd Cura Ersättare