Karlshamns kommun

Yvonne Andreasson

  • Yvonne Andreasson
  • Socialdemokraterna Socialdemokraterna Parti:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Direktion Cura Ledamot