Karlshamns kommun

Ulla Sandgren

Bild på Ulla Sandgren

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Nämnden för arbete och välfärd Ordförande
Direktion Cura Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsen Ersättare
Nämnden för arbete och välfärds individutskott Ordförande