Karlshamns kommun

Håkan Abramsson

Bild på Håkan Abramsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ersättare
Kommunstyrelsen Ersättare
Teknik- och fritidsnämnden Ledamot
Stadsvapnet i Karlshamn AB Ledamot
Krisledningsnämnd Ledamot