Karlshamns kommun

Håkan Abramsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ersättare
Teknik- och fritidsnämnden Ledamot
Krisledningsnämnd Ersättare
Kommunstyrelsen Ersättare