Karlshamns kommun

Tyrone Svärdh

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Karlshamn Energi Vatten AB Ledamot
Karlshamn Energi AB Ledamot
Karlshamn Energi Elförsäljning AB Ledamot