Eksjö kommun

Hitta förtroendevalda

Använd fler parametrar via avancerad sökning.

Kommunfullmäktige, styrelse och nämnder

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutade organ. I fullmäktige är ledamöterna direktvalda. I styrelser och nämnder finns politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnder och styrelser leder sektorerna och de kommunala bolagen, som i sin tur planerar och genomför det som politikerna beslutat om.

Kommunala bolag

Kommunen äger ett antal bolag. Kommunfullmäktige beslutar om vilka och utser styrelser.

Övriga organ

Övriga organ där förtroendevalda har uppdrag

Partier

Välj ett av partierna för att se de förtroendevalda