Eksjö kommun

Hitta förtroendevalda

Använd fler parametrar via avancerad sökning.

Kommunfullmäktige, styrelse och nämnder

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutade organ. I fullmäktige är ledamöterna direktvalda. I nämnder och styrelser utses förtroendevalda av kommunfullmäktige. Nämnder och styrelser leder sektorer och kommunala bolag, som i sin tur planerar och genomför det politikerna beslutat om.

Kommunala bolag

Kommunen äger ett antal bolag. Kommunfullmäktige beslutar om vilka och utser styrelser.

Partier

Välj ett av partierna för att se de förtroendevalda