Eksjö kommun

Elisabeth Werner

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalde innehar

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ledamot
Socialnämnden Ersättare
Krisledningsnämnd Ersättare
Ledningsutskottet Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot