Eksjö kommun

Stig Axelsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalde innehar

Instans Uppdrag
Eksjö Elnät AB - styrelsen Ledamot
Barn- och utbildningsnämnden 2:e vice ordförande
Eksjö Energi AB - styrelsen Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot