Eksjö kommun

Markus Kyllenbeck

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalde innehar

Instans Uppdrag
Socialnämnden Ordförande
Krisledningsnämnd 1:e vice ordförande
Eksjö Stadshus AB - styrelsen 1:e vice ordförande
Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande
Ledningsutskottet 1:e vice ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot