Eksjö kommun

Raoul Adolfsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalde innehar

Instans Uppdrag
Valnämnd Ersättare
Valberedning Ersättare
Kommunfullmäktige Ersättare
Barn- och utbildningsnämnden Ledamot