Eksjö kommun

Bo-Anders Jansson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalde innehar

Instans Uppdrag
Eksjö Energi Elit - styrelsen Ordförande
Eksjö Elnät AB - styrelsen Ordförande
Eksjö Energi AB - styrelsen 2:e vice ordförande
Kommunfullmäktige Ersättare