Eksjö kommun

Christer Ljung

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalde innehar

Instans Uppdrag
Valberedning Ersättare
Ledningsutskottet Ersättare
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunfullmäktige Ersättare
Krisledningsnämnd Ersättare
Eksjö Stadshus AB - styrelsen Ersättare