Eksjö kommun

Anders Gustafsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalde innehar

Instans Uppdrag
Krisledningsnämnd Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsen Ersättare
Ledningsutskottet Ersättare
Samhällsbyggnadsnämnden Ordförande
Eksjö Stadshus AB - styrelsen Ersättare