Eksjö kommun

Anders Gustafsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalde innehar

Instans Uppdrag
Ledningsutskottet Ersättare
Kommunstyrelsen Ersättare
Samhällsbyggnadsnämnden Ordförande
Krisledningsnämnd Ersättare
Eksjö Stadshus AB - styrelsen Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot