Eksjö kommun

Anders Gustafsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalde innehar

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Krisledningsnämnd Ersättare
Eksjö Stadshus AB - styrelsen Ersättare
Kommunstyrelsen Ersättare
Ledningsutskottet Ersättare
Samhällsbyggnadsnämnden Ordförande