Eksjö kommun

Johan Starck

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalde innehar

Instans Uppdrag
Eksjö Energi Elit - styrelsen Ledamot
Samhällsbyggnadsnämnden Ledamot
Eksjö Energi AB - styrelsen 1:e vice ordförande
Eksjö Elnät AB - styrelsen 2:e vice ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot