Eksjö kommun

Rozita Hedqvist

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalde innehar

Instans Uppdrag
Barn- och utbildningsnämnden Ledamot
Ledningsutskottet Ersättare
Kommunstyrelsen Ersättare
Krisledningsnämnd Ersättare
Eksjö Stadshus AB - styrelsen Ersättare