Eksjö kommun

Rozita Hedqvist

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalde innehar

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Barn- och utbildningsnämnden Ledamot
Krisledningsnämnd Ersättare
Kommunstyrelsen Ledamot
Eksjö Stadshus AB - styrelsen Ersättare
Ledningsutskottet Ersättare