Eksjö kommun

Kjell Axell

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalde innehar

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Socialnämnden 2:e vice ordförande