Eksjö kommun

Kjell Axell

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalde innehar

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsen Ersättare
Valberedning Ersättare
Socialnämnden 2:e vice ordförande