Eksjö kommun

Maria Havskog

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalde innehar

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ledamot
Krisledningsnämnd Ersättare
Tillväxt- och utvecklingsnämnden Ordförande
Eksjö Stadshus AB - styrelsen Ersättare
Ledningsutskottet Ersättare