Eksjö kommun

Anders Pansell

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalde innehar

Instans Uppdrag
Valberedning Ledamot
Valnämnd Ledamot
Barn- och utbildningsnämnden 1:e vice ordförande
Skruven Fastighetsbolag - styrelsen Ledamot
AB Eksjö Industribyggnader - styrelsen Ledamot
Kommunfullmäktige Ersättare