Eksjö kommun

Mattias Ingeson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalde innehar

Instans Uppdrag
Ledningsutskottet Ersättare
Kommunstyrelsen Ledamot
Socialnämnden Ersättare
Krisledningsnämnd Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Eksjö Stadshus AB - styrelsen Ersättare