Eksjö kommun

Urban Svensson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalde innehar

Instans Uppdrag
Byggnadsfirma Stridh o Son AB - styrelsen Ersättare
Samhällsbyggnadsnämnden Ledamot
Valberedning Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Eksjö Kommunfastigheter AB - styrelsen Ersättare
Eksjöbostäder AB - styrelsen Ersättare
Eksjö Stadshus AB - styrelsen Ersättare