Eksjö kommun

Karin Eriksson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalde innehar

Instans Uppdrag
Ledningsutskottet Ersättare
Samhällsbyggnadsnämnden 1:e vice ordförande
Kommunstyrelsen Ersättare
Eksjö Stadshus AB - styrelsen Ersättare
Krisledningsnämnd Ersättare