Eksjö kommun

Birgitta Johanson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalde innehar

Instans Uppdrag
Ledningsutskottet Ersättare
Eksjö Stadshus AB - styrelsen Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Krisledningsnämnd Ersättare
Kommunstyrelsen Ledamot