Eksjö kommun

Birgitta Johanson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalde innehar

Instans Uppdrag
Eksjö Stadshus AB - styrelsen Ersättare
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Ledningsutskottet Ersättare
Krisledningsnämnd Ersättare