Eksjö kommun

Jes Suhr

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalde innehar

Instans Uppdrag
Valberedning Ledamot
Byggnadsfirma Stridh o Son AB - styrelsen Ledamot
Eksjö Energi AB - styrelsen Ersättare
Tillväxt- och utvecklingsnämnden Ersättare
Eksjö Elnät AB - styrelsen Ersättare
Eksjöbostäder AB - styrelsen Ledamot
Eksjö Kommunfastigheter AB - styrelsen Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot