Bromölla kommun
Socialdemokraterna Bild på Patrik Karlsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Rådet för funktionshinderfrågor Ledamot
Färdtjänstfrågor Representant
Kommunstyrelsens omsorgs- och ungdomsutskott Ledamot
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd Ersättare
Kommunstyrelsen Ersättare
Pensionärsrådet Ledamot
Bromölla Energi och Vatten AB Ombud
Myndighetsnämnden Ersättare