Bromölla kommun

Britt Möller

  • Britt Möller
  • Socialdemokraterna Socialdemokraterna Parti:
  • +46 (0)45626720 Telefon hem:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Rådet för funktionshinderfrågor Ersättare