Bromölla kommun

Elisabeth Stenberg Michalski

Socialdemokraterna Bild på Elisabeth Stenberg Michalski

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Industristiftelsen Ersättare
Kommunfullmäktiges valberedning Ledamot
Gruppledare Ersättare
Kommunalförbundet Av-Media i Skåne Ledamot
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd 1:e vice ordförande
Gymnasiesamverkan i Skåne Representant
Kommunfullmäktige 2:e vice ordförande
Kommunstyrelsens omsorgs- och ungdomsutskott Vice ordförande
Kommunstyrelsens allmänna utskott Ersättare
Kommunstyrelsen Ledamot
Färdtjänstfrågor Representant ersättare