Bromölla kommun

Elisabeth Stenberg Michalski

Socialdemokraterna Bild på Elisabeth Stenberg Michalski

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktiges valberedning Ledamot
Gruppledare Ersättare
Kommunalförbundet Av-Media i Skåne Ledamot
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd 1:e vice ordförande
Gymnasiesamverkan i Skåne Representant
Kommunfullmäktige 2:e vice ordförande
Kommunstyrelsens omsorgs- och ungdomsutskott Vice ordförande
Industristiftelsen Ersättare
Kommunstyrelsen Ledamot
Färdtjänstfrågor Representant ersättare
Kommunstyrelsens allmänna utskott Ersättare