Bromölla kommun

Elisabeth Stenberg Michalski

Socialdemokraterna Bild på Elisabeth Stenberg Michalski

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Gymnasiesamverkan i Skåne Representant
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare
Industristiftelsen Ersättare
Gruppledare Ersättare
Kommunalförbundet Av-Media i Skåne Ledamot
Kommunstyrelsen Ledamot
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd 1:e vice ordförande
Kommunstyrelsens allmänna utskott Ersättare
Kommunfullmäktige Ordförande
Kommunstyrelsens omsorgs- och ungdomsutskott Ledamot