Bromölla kommun

Elisabet Radeklev

Socialdemokraterna Bild på Elisabet Radeklev

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktiges beredning för kulturpolitiskt program Ledamot
Kommunfullmäktige Ersättare
Stiftelsen Natur och Kulturmiljövårdsfond Ersättare
Ivetofta Sparbank Huvudman